Categories
ประโยชน์ต่อสุขภาพ

คาร์โบไฮเดรต ! ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตและข้อควรรู้

คาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรต คือ สารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นสารอาหารหลักของร่างกาย ก็คงไม่ใช่เป็นการกล่าวเกินจริงแต่อย่างใด เพราะในบรรดาสารอาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไปทั้งหมดนั้น คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่คอยให้พลังงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนร่างกาย ดังนั้นหากร่างกายขาดซึ่งคาร์โบไฮเดรต ก็เปรียบเสมือนกับรถยนต์ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้เพราะขาดเชื้อเพลิงนั้นเอง

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น แต่หลายคน โดยเฉพาะคนที่กำลังลดน้ำหนัก มักจะไม่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตเท่าที่ควร ซึ่งหากได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตมากขึ้น ก็อาจทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นก็เป็นได้ ดังนั้นเรามารู้ถึงประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้นกันดีกว่า

ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต

 1. คาร์โบไฮเดรต คือ สารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเป็นสำคัญ
 2. ช่วยทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรง สามารถขยับเขยื้อนและเคลื่อนไหวได้เป็นปกติ
 3. ช่วยให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดี เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะขาดซึ่งคาร์โบไฮเดรต จึงทำให้ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง เมื่อได้รับสารอาหารชนิดนี้เข้าไป จึงทำให้ร่างกายฟื้นตัวจากอาหารป่วยได้ดี ตัวอย่าง ผู้ป่วยที่ต้องให้น้ำเกลือ อันเนื่องมาจากรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ ซึ่งในน้ำเกลือนั้นจะมีน้ำตาลซึ่งเป็น คาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรง
 4. ช่วยให้ปฏิกิริยาการใช้ไขมันของร่างกายเป็นไปตามปกติ
 5. ช่วยสงวนโปรตีนเพื่อให้ร่างกายนำโปรตีนไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด กล่าวคือ หากร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรต และไขมันไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะดึงโปรตีนมาเป็นพลังงานแทนนั้นเอง แต่โปรตีนนั้นมีหน้าที่หลักในการสร้างเอนไซม์ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคให้กับร่างกาย
 6. เป็นอาหารของเซลล์และเนื้อเยื้อในสมอง
 7. ช่วยในการสังเคราะห์หรือสร้างสารบางชนิดในร่างกาย
 8. ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้เล็ก ป้องกันไม่ให้ท้องผูก

จากที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ว่า คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญและประโยชน์ในด้านการให้พลังงานต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ดังนั้นถ้าหากร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอ ก็ย่อมจะส่งผลที่ตรงกันข้ามกับประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนร่างกาย

ข้อควรรู้อื่นๆ เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต

 1. คาร์โบไฮเดรตอาจเรียกได้อีกอย่างว่า “น้ำตาล” เนื่องจากเป็นสารอาหารที่มีลักษณะเป็นผลึก ละลายน้ำได้ง่าย และมีรสหวานเหมือนน้ำตาลนั้นเอง และมีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
  – น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharides) เป็นน้ำตาลที่มีขนาดโมเลกุลเล็กสุด ได้แก่ น้ำตาลกลูโคส (glucose) ฟรักโตส (fructose) กาแลคโทส (galactose) ไรโบส (ribose) ดีออกซีไรโบส (deoxyribose)
  – น้ำตาลโมเลกุลคู่ (disaccharides) เป็นน้ำตาลที่เกิดขึ้นจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลรวมตัวกัน ซึ่งพบได้ในผลไม้รสหวาน อาทิ น้ำตาลซูโครส (sucrose) แลคโตส (lactose) มอลโทส (maltose)
  – น้ำตาลโมเลกุลใหญ่ (polysaccharides) เป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ ซึ่งเกิดจากการที่น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวรวมตัวกันมากกว่า 11 โมเลกุล น้ำตาลโมเลกุลใหญ่มักพบได้มากใน แป้ง (starch) ไกลโคเจน (glycogen) เซลลูโลส (cellulose) ไคทิน (chitin) เฮปาริน (heparin) ลิกนิน (lignin) เพกทิน (pectin)
 2. คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่อยู่มากในอาหารจำพวก
  – ข้าว ซึ่งหมายถึงข้าวทุกชนิด อาทิ ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวเหนียว ข้าวโพด ข้าวเหนียวดำ เป็นต้น รวมไปถึงอาหารประเภทที่เป็นแป้งด้วย เนื่องจากแป้งนั้นถูกแปรรูปมาจากข้าวชนิดต่างๆ นั้นเอง
  – น้ำตาลและน้ำหวานต่างๆ ทั้งที่มาจากพืชและจากสัตว์
  – ส่วนที่เป็นรากของพืช อาทิ มันฝรั่ง มันเทศ มันแก้ว มันสำปะหลังและเผือก เป็นต้น
  – ธัญพืชต่างๆ อาทิ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งาดำและลูกเดือย เป็นต้น
  – ผักโดยเฉพาะผักใบเขียวและผลไม้ อาทิ ผักบุ้ง คะน้า ใบกะเพรา ส้ม เงาะและแตงโม เป็นต้น
  – อาหารที่ถูกแปรรูปมาจากบรรดาอาหารจำพวกต่างๆ ในข้างต้น อาทิ ขนมปัง ขนมหวาน เค้ก เป็นต้น
 3. คาร์โบไฮเดรตน้ำหนัก 1 กรัม จะให้พลังงานกับร่างกายเท่ากับ 4 กิโลแคลอรี่
 4. เป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถสะสมเก็บไว้ใช้ได้ โดยส่วนหนึ่งจะถูกสังเคราะห์เป็นไกลโคเจน แล้วสะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ ส่วนที่เหลือก็จะถูกสังเคราะห์หรือเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วไปเก็บสะสมไว้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งถ้ามีมากเกินไป คาร์โบไฮเดรตก็จะส่งผลทำให้น้ำหนักเพิ่มหรือกลายเป็นคนอ้วนได้

คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์และความสำคัญในด้านพลังงานสำหรับร่างกายเป็นอย่างมาก แต่การได้รับคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นหรือความต้องการของร่างกาย ก็จะส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้กลายเป็นคนอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับความอ้วนได้ ดังนั้นจึงควรบริโภคอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณเท่าที่จำเป็นต่อร่างกาย ทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเรา
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *