ยารักษาโรค

เกาต์
ไดโคลฟีแนค (Diclofenac)
ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)
ปวดหัวมีไข้
ปวดกล้ามเนื้อ
ทรามาดอล (Tramadol)
No Thumbnail