Healthtio.com สุขภาพน่ารู้ สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

หมวด » โรคตามระบบ

โปลิโอ (Poliomyelitis) สาเหตุและอาการของโรคโปลิโอ

ผู้ป่วยโปลิโอ

โปลิโอ (Poliomyelitis) เป็นโรคทางระบบประสาทและสมอง “โรคโปลิโอ” เป็นโรคที่พบได้มากในเด็กส่วนผู้ใหญ่นั้นพบได้น้อยมาก เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของประสาทและไขสันหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุให้กล้ามเนื้อแขนขาลีบและในที่สุดก็จะพิการไปตลอดชีวิต ปัจจุบัน “โรคโปลิโอ” นั้นพบได้ค่อนข้างน้อยมา […].. อ่านต่อ »