หัด (Measles) สาเหตุ อาการและวิธีป้องกันโรคหัด

หัด (Measles) เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส พบได้ในเด็กที่มีอายุ 2-14 ปี และพบได้บ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี “โรคหัด” เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย ซึ่งทำให้มีการพบผู้ป่วยโรคหัดได้ตลอดทั้งปี    Read more

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) สาเหตุ อาการและวิธีป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย และเป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่มักจะพบ “ไข้หวัดใหญ่” ได้มากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว และในบางปีก็จะพบการระบาดของ    Read more

ไข้หวัด ! สาเหตุ อาการและวิธีป้องกันโรคไข้หวัด (ธรรมดา)

ไข้หวัด หรือ ไข้หวัดธรรมดา เป็นโรคที่เรารู้จักกันดี เพราะถือได้ว่าเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่    Read more