ไดโคลฟีแนค (Diclofenac) สรรพคุณและวิธีใช้ยาไดโคลฟีแนค