Healthtio.com สุขภาพน่ารู้ สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

ธาตุเหล็ก (Iron) ประโยชน์และข้อควรรู้เกี่ยวกับธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็ก (Iron) หนึ่งในสารอาหารสำคัญระดับต้นๆ ที่มีผลต่อเลือด เป็นสารอาหารที่ร่างกายไม่ได้ต้องการมากมาย แต่ก็เป็นสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะ “ธาตุเหล็ก” ถือได้ว่าเป็น “สื่อนำ” ที่ช่วยนำพาออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งหากกระบวนการนี้ทำงานผิดปกติ ก็จะส่งผลต่อระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายได้ ดังนั้น ธาตุเหล็กจึงเป็นสารอาหารที่สำคัญและเราก็ควรให้ความใส่ใจและทำให้ร่างกายของเราให้ได้รับ “ธาตุเหล็ก” อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วย

ธาตุเหล็ก (Iron) มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร ?

 1. ธาตุเหล็ก เป็นสารอาหารที่ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง
 2. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ให้กับร่างกาย
 3. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายและยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์สมอง
 4. ส่งเสริมการสร้างเม็ดเลือดแดง
 5. ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียของร่างกาย
 6. ช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำงานได้อย่างเป็นปกติ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ธาตุเหล็ก”

 1. ผู้หญิงเป็นเพศที่มีโอกาสในการเสีย “ธาตุเหล็กค่อนข้างสูงมากกว่าผู้ชาย”
 2. ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย “ธาตุเหล็ก” ค่อนข้างสูง
  2.1 ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างการให้นมบุตร
  2.2 ผู้หญิงที่มีประจำเดือน โดยเฉพาะผู้หญิงที่ประจำเดือนมามากกว่าปกติ
  2.3 ผู้ที่มีเลือดออกเรื้อรั้งตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาทิ ผู้ที่เป็นริดสีดวงทวารหนัก
  2.4 ผู้ที่มีโรคเรื้อรั้งในระบบทางเดินอาหาร อาทิ ลำไส้อักเสบ มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
  2.5 ผู้ที่รับประทาน ชา กาแฟ และยาเสริมแคลเซียมในปริมาณที่มากเกินไป
 3. การได้รับ “ธาตุเหล็ก” มากเกินความต้องการของร่างกาย อาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงได้ อาทิ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลียและเวียนศีรษะ เป็นต้น
 4. การได้รับ “ธาตุเหล็ก” มากเกินความต้องการของร่างกายเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายได้ อาทิ ไขกระดูก ตับ ไต หัวใจ ปอดและสมอง
 5. ผู้ที่ไดรับผลกระทบจากการได้รับ “ธาตุเหล็ก”มากเกินไปเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้มีเกิดอาการตับวาย ไตวาย หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้ เป็นอาการที่อาจส่งผลให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียว
 6. หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารเสริม (ธาตุเหล็ก) มาบริโภคเอง เพราะอาจทำให้ร่างกายได้รับธาตุชนิดนี้ (ธาตุเหล็ก) มากเกินไป ซึ่งอาจะส่งผลข้างเคียงดังที่ระบุไว้ในข้อที่ 3, 4 และ 5 ได้
 7. ธาตุเหล็ก พบได้มากในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ตับ ม้าม และไข่แดง เป็นต้น และร่างกายสามารถดูซึมได้ดี

ธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็ก (Iron) เป็นหนึ่งในสารอาหารที่มีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับคนที่มีอาการของโรคโลหิตจางและผู้ที่สูญเสียธาตุเหล็กได้ง่าย (ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 – 2.5) ร่างกายก็ย่อมต้องการ “ธาตุเหล็ก” เป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน แต่การได้รับ “ธาตุเหล็กมากเกินไป” ก็ใช่ว่าจะส่งผลดีต่อร่างกาย ดังนั้น หากต้องการบริโภค “ธาตุเหล็ก” ในรูปแบบของอาหารเสริม ก็ควรทำการปรึกษาแพทย์เสียก่อน หรือถ้าให้ดี ก็ให้เลือกรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ตับ ม้ามและไข่แดง ก็สามารถให้ “ธาตุเหล็ก” ได้อย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน