โปรตีน (Protein) ประโยชน์และข้อควรรู้ต่างๆ

โปรตีน (Protein) คือ สารอาหารประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์เป็นอย่างมากเช่นเดียวกับสารอาหารอื่นๆ ซึ่งถ้าจะให้เรียงลำดับความสำคัญของสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกายแล้ว “โปรตีน” ก็ถือได้ว่าเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญไม่แพ้สารอาหารอื่นๆ เลยทีเดียว และเป็นสารอาหารที่ร่างกายจะขาดเสียมิได้ ไม่เพียงเท่านั้น โปรตีน ยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อต่างๆ ในร่างกาย

โปรตีน เป็นสารอาหารที่คนไทยมักได้รับเป็นประจำอยู่แล้ว เพราะในชีวิตประจำวันของคนไทย ก็มักจะรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของสารอาหารชนิดนี้ (โปรตีน) อยู่เป็นปกติ แต่ก็ยังมีบางกลุ่มคนที่อาจได้รับสารอาหารชนิดนี้ (โปรตีน) ไม่เพียงพอ ดังนั้นการรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของสารอาหารชนิดนี้ (โปรตีน) ก็อาจเพิ่มความตระหนักในการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารชนิดนี้ (โปรตีน) ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นมังสวิรัติ

ประโยชน์ของโปรตีน

 1. โปรตีน ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกับเด็กๆ และผู้ที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต
 2. ช่วยเสริมสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย
 3. ช่วยทำให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นอย่างครบถ้วน
 4. ช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายและการเคลื่อนไหวเป็นปกติ
 5. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
 6. โปรตีน เป็นแหล่งพลังงานสำรองในตอนที่ร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตและไขมัน
 7. ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอ
 8. ช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

จากที่กล่าวในข้างต้นจะเห็นได้ว่า “โปรตีน” เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญและประโยชน์ไม่แพ้สารอาหารอื่นๆ เลยทีเดียว ดังนั้นถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารชนิดนี้ (โปรตีน) ไม่เพียงพอ ก็ย่อมจะส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายได้เช่นกัน โดยเฉพาะระบบการเสริมสร้างซ่อมแซมเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย

ข้อควรรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโปรตีน

 1. โปรตีน ในปริมาณ 1 กรัม จะให้พลังงานกับร่างกายเท่ากับ 4 กิโลแคลอรี่ (เท่ากับคาร์โบไฮเดรต)
 2. คนทั่วไปควรได้รับ “โปรตีนต่อวัน” อย่างน้อยในอัตรา 1 กรัม ต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เช่น ถ้ามีน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม ก็ควรได้รับอย่างน้อย 50 กรัม ต่อวัน
 3. สำหรับหญิงมีครรภ์ควรได้รับ โปรตีน ในจำนวนที่มากกว่าคนทั่วไป 20 กรัม เป็นอย่างน้อย
 4. ส่วนหญิงที่ให้นมบุตรควรได้รับ โปรตีน ในจำนวนที่มากกว่าคนทั่วไป 40 กรัม เป็นอย่างน้อย
 5. ในกรณีคนป่วย โดยเฉพาะคนป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งเป็นแผลหรือต้องได้รับการผ่าตัด ควรบริโภค โปรตีน ให้มากกว่าคนปกติโดยทั่วไป เพราะจะช่วยให้บาดแผลฟื้นฟูได้เร็ว
 6. เนื้อสัตว์ทุกชนิด นมทุกชนิด ไข่ทุกชนิด เป็นอาหารที่มี โปรตีน เป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมาก
 7. นอกจากเนื้อ นม ไข่ ก็ยังมีพวกถั่วชนิดต่างๆ ที่ให้ โปรตีน สูงเช่นกัน อาทิ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เป็นต้น
 8. โปรตีน ที่ได้รับจากอาหารจำพวกเนื้อ นม ไข่ จะมีคุณภาพที่สูงกว่าอาหารจำพวกพืช

โปรตีน (Protein) เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์และสำคัญต่อร่างกายเป็นมาก หากได้รับสารอาหารชนิดนี้ (โปรตีน) ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ก็อาจจะส่งผลกระทบต่างๆ ต่อร่างกายได้ แต่กระนั้น หากพิจารณาในเรื่องระบบการย่อยอาหารของร่างกาย ก็ควรจะหันมาบริโภค “โปรตีน” ที่ได้จากนม ไข่ และเนื้อสัตว์จำพวกปลาแทน เนื่องจากอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ย่อยได้ง่าย แต่ก็ให้ “โปรตีนคุณภาพสูง” ได้เช่นเดียวกันกับอาหารชนิดอื่นๆ ที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ