อาการของโรคมะเร็งปากมดลูก ที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้ก่อนที่จะสายเกินไป

เราเชื่อเหลือเกินว่า หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับ “อาการของโรคมะเร็งปากมดลูก” มันก็จะทำให้คุณได้รู้ว่า คุณนั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ ? ซึ่งถ้าคุณรู้หรือสงสัยว่าตัวคุณเป็นแล้วละก็    Read more

โปลิโอ (Poliomyelitis) สาเหตุและอาการของโรคโปลิโอ

โปลิโอ (Poliomyelitis) เป็นโรคทางระบบประสาทและสมอง “โรคโปลิโอ” เป็นโรคที่พบได้มากในเด็กส่วนผู้ใหญ่นั้นพบได้น้อยมาก เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของประสาทและไขสันหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุให้กล้ามเนื้อแขนขาลีบและในที่สุดก็จะพิการไปตลอดชีวิต    Read more

หัด (Measles) สาเหตุ อาการและวิธีป้องกันโรคหัด

หัด (Measles) เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส พบได้ในเด็กที่มีอายุ 2-14 ปี และพบได้บ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี “โรคหัด” เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย ซึ่งทำให้มีการพบผู้ป่วยโรคหัดได้ตลอดทั้งปี    Read more

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) สาเหตุ อาการและวิธีป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย และเป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่มักจะพบ “ไข้หวัดใหญ่” ได้มากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว และในบางปีก็จะพบการระบาดของ    Read more

ไข้หวัด ! สาเหตุ อาการและวิธีป้องกันโรคไข้หวัด (ธรรมดา)

ไข้หวัด หรือ ไข้หวัดธรรมดา เป็นโรคที่เรารู้จักกันดี เพราะถือได้ว่าเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่    Read more