หมวด » โรคภัยไข้เจ็บ

ส่าไข้

ส่าไข้ ( Reseola infantum )

ส่าไข้ คือ โรคที่มีอาการเป็นไข้ร่วมกับผื่น มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส เป็นโรคที่มักพบในเด็กเล็กที่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 3 เดือน ถึง 3 ปี พบได้บ่อยหรือมากที่สุดในเด็..
ไข้อีดำอีแดง

ไข้อีดำอีแดง ( Scarlet fever )

ไข้อีดำอีแดง คือ โรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง โดยจะแสดงอาการออกมาเป็นผื่นแดงตามตัว รวมทั้งมีอาการของโรคทอนซิลอักเสบร่วมด้วย เป็นโรคที่พบได้บ..
ทอนซิลอักเสบ

ทอนซิลอักเสบ ( Tonsillitis )

ทอนซิลอักเสบ คือ โรคที่มักทำให้เกิดอาการเจ็บคอเป็นสำคัญ หรือบางคนอาจจะเรียกว่าโรคนี้ตามอาการที่เป็น คือ คอหอยอักเสบ ซึ่งเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ มีทั้งที่เป็นแบ..
มะเร็งผิวหนัง

มะเร็งผิวหนัง ( Skin Cancer )

มะเร็งผิวหนัง คือ โรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่แสดงผลของอาการออกมาทางผิวหนัง เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยทั้งในเพศชายและเพศหญิง และสามารถพบได้ตั้งแต่ในขณะที่อายุยังน้อย หร..

โรคมะเร็ง (Cancer)

“โรคมะเร็ง” มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Cancer ซึ่งคำดังกล่าวมีที่มาจากคำในภาษากรีกว่า Carcinus หรือ Karkinos ซึ่งแปลออกมาตรงๆ ว่า “ปู” แต่คำด..

อาการของโรคมะเร็งปากมดลูก ที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้ก่อนที่จะสายเกินไป

เราเชื่อเหลือเกินว่า หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับ “อาการของโรคมะเร็งปากมดลูก” มันก็จะทำให้คุณได้รู้ว่า คุณนั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ ? ซึ่งถ้าคุณรู้ห..
ผู้ป่วยโปลิโอ

โปลิโอ (Poliomyelitis) สาเหตุและอาการของโรคโปลิโอ

โปลิโอ (Poliomyelitis) เป็นโรคทางระบบประสาทและสมอง “โรคโปลิโอ” เป็นโรคที่พบได้มากในเด็กส่วนผู้ใหญ่นั้นพบได้น้อยมาก เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของปร..
หัด หรือ โรคหัด (Measles)

หัด (Measles) สาเหตุ อาการและวิธีป้องกันโรคหัด

หัด (Measles) เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส พบได้ในเด็กที่มีอายุ 2-14 ปี และพบได้บ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี “โรคหัด” เป็นโรคที่สามารถแพ..
ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ ! อาการ, สาเหตุ, วิธีรักษา, การป้องกัน

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ไข้หวัดใหญ่ คือ โรคติดต่อที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย และเป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่มักจะพบ “ไข้หวัดใหญ่” ได้มากในช่..
ไข้หวัด

ไข้หวัด อาการ สาเหตุ วิธีรักษา การป้องกัน

ไข้หวัด หรือ ไข้หวัดธรรมดา (Common Cold) เป็นโรคที่เรารู้จักกันดี เพราะถือได้ว่าเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู..